Bérszámfejtés

A bérszámfejtés, a bérszámfejtési terület sokrétű ismereteket igénylő feladat, törvények és rendeletek ismeretét, alkalmazását jelenti, melyet összefüggéseiben is kell ismerni.

A bérszámfejtés magába foglalja a munkajogot, polgári jogot, az adózás rendjét, a társadalombiztosítást és számtalan egyéb jogszabály részleges ismeretét.

Egyszeri feladatok:

•  Új munkavállaló felvétele (A munkaszerződés alapján a foglalkozási jogviszony minőségének meghatározása, és a szükséges adatok, nyilatkozatok bekérése)

•  Nyilvántartásba vétel, Bejelentési kötelezettség a OEP és az EMMA felé

•  Kilépő dolgozó elszámolása, igazolások kiadása

•  Nyilvántartásba vétel lezárása, kijelentési kötelezettség a OEP és EMMA felé.

Havi rendszerességgel elvégzendő feladatok:

•  Havi számfejtés (adatok összegyűjtése, feldolgozása, esetenként a TB ellátások számfejtése, majd ezek beépítése a bérbe)

•  Bérek, egyéb járandóságok kifizetése, erről bérlapok kiadása

•  Összesítők elkészítése

•  Bérfeladás a könyvelés részére

•  Egészségbiztosítási ellátások elszámolásának elkészítése (tárgyhót követő hó 11. napja)

•  Statisztikai jelentések elkészítése (tárgyhót követő hó 11. napja)

•  Közterhek utalása (tárgyhót követő hó 12. napja)

•  Nyugdíjpénztári bevallások (tárgyhót követő hó 15. napja)

•  Bevallás benyújtása (tárgyhót követő hó 20. napja)

Időszaki feladatok:

•  Jövedelemigazolások kiállítása

•  Adatszolgáltatás nyugellátással vagy egészségbiztosítási ellátással kapcsolatos ügyekben

•  Kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatóknál betegség esetén az Egészségbiztosítási Pénztárhoz való igénylő lapok leadása

•  Segítség nyújtás, tájékoztatás különböző hivatalos ügyekben

•  Szakképzési hozzájárulása kiszámítása

•  Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás kiszámítása

Évente visszatérő feladatok:

•  Nyilatkozat az adóbevallás elkészítésével kapcsolatban (január 15-ig)

•  Összesített adóelszámolás kiadása az önadózók részére (január 31-ig)

•  Adóalap csökkentő illetve adókedvezményre jogosító igazolások bekérése a munkavállalóktól (február 20-ig)

•  Nem önadózó munkavállalók részére az átadott igazolások figyelembe vételével a munkáltató megállapítja az adóalapot és az adót, erről igazolás kiadása (március 20-ig)

•  Adatszolgáltatatás az illetékes állami adóhatósághoz (floppyn április 20-ig)

•  Adóvisszatértés és adóhátralék elszámolása, rendezése az adóhatóság és a munkavállaló felé.

Szoftvereink:

•  Kulcs Bér

Többek között megemlítenénk néhány ügyfelünket:

•  Fujifilm Magyarország Kft.

•  Osztrák Nagykövetség

•  Bizerba Kft.

Jelenleg a Kulcs-szoft Kft. programját alkalmazzuk, de Nexont hooszú ideig használtuk, az SAP programot is gyakorlásból ismerjük. Az Euroexpert -nél nagyon fontos szempont az ügyfelekkel való jó együttműködés, amelyet a kontakt személyekkel való kapcsolattartás eredményez, amit a személyes kapcsolat és a fejlett technika alkalmazásával, tudjuk elérni.