Adótanácsadás

Az Euroexpert adótanácsadási szolgáltatása

Az adótanácsadás egy kölcsönös bizalomra épülő tevékenység, amelyben az  ügyfél igénye és a jogszabályi lehetőségek egymást átfedő mozgásterében  az adótanácsadó jóváhagyja, módosítja vagy elveti az adott igényre kidolgozott megoldást.

Az adótanácsadási feladatokhoz tartozik a vállalkozások és más jogi személyek, ill. egyéb szervezetek adóival, adójellegű kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok elvégzése, a szakszerű tájékoztatás megadása, az adókkal kapcsolatos kötelezettségek és jogok érvényesítésében való közreműködés, és – külön szabályozott módon – az adóigazgatási eljárásban való, ill. az adóhatóság előtti képviselet.

Ide sorolható még a vállalkozási adótervek elkészítése, a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó információk ellenőrzése, elemzése, hasznosítása, továbbá a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások ellenőrzése, a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakítása, ill. a vállalkozások egyéb, pl. átalakulásával, átszervezésével, megszűnésével kapcsolatos tanácsadás is.

Az adótanácsadó tevékenység keretében az Euroexpert mérleget és adóbevallást készít, illetve felülvizsgálja azokat. A mérleg auditálásán túl az ügyfelek igényeinek megfelelően vagyonmérleget vagy átalakulási tervet is készít.